18 33 72 140
Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4
- A +

Limanowscy bibliotekarze na wyjeździe studyjnym

Projekty

Limanowscy bibliotekarze na wyjeździe studyjnym

Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu Galeria Książki oraz Wadowicka Biblioteka Publiczna były głównymi celami wyjazdu studyjnego bibliotekarzy bibliotek publicznych, organizowanego w ramach Zadania: w ramach projektu „Rozwijamy się, więc jesteśmy”.

 

12 września grupa pracowników publicznych książnic odwiedziła cztery prężnie działające, nowoczesne, nowo wybudowane biblioteki w województwie małopolskim. Placówki te najlepiej obrazują współczesną rolę bibliotek – jako ośrodek czytelnictwa, kultury, informacji, rozrywki, edukacji i centrum integracji społecznej. Wyjazd miał na celu podpatrzenie ciekawych rozwiązań, innowacyjnych pomysłów, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Każda biblioteka zaprezentowała się od najlepszej strony: były prezentacje, swoiste „zwiedzanie” – jak w przypadku oświęcimskiej Galerii Książki, gdzie rzeczownik „Galeria” jest nieprzypadkowy, a poza tym rozmowy

o książkach, ciekawych rozwiązaniach, organizowanych akcjach i nie tylko…

Dziękujemy goszczącym nas bibliotekom za ciepłe przyjęcie oraz wszystkim bibliotekarzom za wzięcie udziału w tym wydarzeniu oraz we wszystkich realizowanych

w ramach zadania  „Rozwijamy się, więc jesteśmy”. Po zakończonym cyklu teraz czas na działania…

Przypominamy: Zadanie polegało na organizacji szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych, mających na celu rozwój bibliotekarzy i bibliotek na płaszczyźnie społecznej, regionalnej, zawodowej i informatycznej. Szkolenia miały podnieść kompetencje bibliotekarzy i przez to wzmocnić rolę bibliotek publicznych w powiecie, tak by były prawdziwym miejscem spotkań integrującym społeczność lokalną, chroniącym dorobek kultury regionu i rozwijającym się z duchem czasu. Tematyka szkoleń stacjonarnych ściśle łączyła się z wyjazdami do nowoczesnych, prężnie działających bibliotek, tak by w praktyce zobaczyć nowoczesne, nieszablonowe rozwiązania

i szeroką ofertę biblioteczną.

Zadanie składało się z 5 tematycznych szkoleń stacjonarnych i 2 wyjazdów studyjnych do pięciu nowoczesnych bibliotek w województwie małopolskim, celem wymiany doświadczeń i podpatrzenia dobrych praktyk.

Patronat nad Projektem objęło Lustro Biblioteki. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu Galeria Książki oraz Wadowicka Biblioteka Publiczna były głównymi celami wyjazdu studyjnego bibliotekarzy bibliotek publicznych, organizowanego w ramach Zadania: w ramach projektu „Rozwijamy się, więc jesteśmy”.

 

12 września grupa pracowników publicznych książnic odwiedziła cztery prężnie działające, nowoczesne, nowo wybudowane biblioteki w województwie małopolskim. Placówki te najlepiej obrazują współczesną rolę bibliotek – jako ośrodek czytelnictwa, kultury, informacji, rozrywki, edukacji i centrum integracji społecznej. Wyjazd miał na celu podpatrzenie ciekawych rozwiązań, innowacyjnych pomysłów, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Każda biblioteka zaprezentowała się od najlepszej strony: były prezentacje, swoiste „zwiedzanie” – jak w przypadku oświęcimskiej Galerii Książki, gdzie rzeczownik „Galeria” jest nieprzypadkowy, a poza tym rozmowy

o książkach, ciekawych rozwiązaniach, organizowanych akcjach i nie tylko…

 

Dziękujemy goszczącym nas bibliotekom za ciepłe przyjęcie oraz wszystkim bibliotekarzom za wzięcie udziału w tym wydarzeniu oraz we wszystkich realizowanych

w ramach zadania  „Rozwijamy się, więc jesteśmy”. Po zakończonym cyklu teraz czas na działania…

Przypominamy: Zadanie polegało na organizacji szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych, mających na celu rozwój bibliotekarzy i bibliotek na płaszczyźnie społecznej, regionalnej, zawodowej i informatycznej. Szkolenia miały podnieść kompetencje bibliotekarzy i przez to wzmocnić rolę bibliotek publicznych w powiecie, tak by były prawdziwym miejscem spotkań integrującym społeczność lokalną, chroniącym dorobek kultury regionu i rozwijającym się z duchem czasu. Tematyka szkoleń stacjonarnych ściśle łączyła się z wyjazdami do nowoczesnych, prężnie działających bibliotek, tak by w praktyce zobaczyć nowoczesne, nieszablonowe rozwiązania

i szeroką ofertę biblioteczną.

Zadanie składało się z 5 tematycznych szkoleń stacjonarnych i 2 wyjazdów studyjnych do pięciu nowoczesnych bibliotek w województwie małopolskim, celem wymiany doświadczeń i podpatrzenia dobrych praktyk.

Patronat nad Projektem objęło Lustro Biblioteki. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.