18 33 72 140
Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4
- A +

Biblioteka chroni dziedzictwo lokalne

Projekty

Biblioteka chroni dziedzictwo lokalne

„Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne. Poszukiwanie inspiracji, gromadzenie pamiątek, zbieranie relacji, narzędzia cyfrowe” to temat kolejnego szkolenia, w którym udział wzięli bibliotekarze z powiatu limanowskiego. Zagadnienia? Metody pracy ze społecznościami lokalnymi, narzędzia cyfrowe służące kultywowaniu i zachowywaniu lokalnej historii...oto najważniejsze. Wiadomo nie od dziś, że biblioteka to miejsce z olbrzymim potencjałem w ochronie rodzimego dziedzictwa. Działając na poziomie lokalnym i współpracując ze środowiskiem jest w stanie dotrzeć do relacji i artefaktów, w których przeszłość jest ciągle żywa. To jeden z lepszych sposobów służących zachowywaniu wartościowych elementów lokalnej tożsamości i tradycji. Szkolenie, wzbogacone przede wszystkim o ćwiczenia praktyczne, dyskusje, rozmowy zaowocowało nie tylko powstaniem ciekawych inicjatyw, które bibliotekarze będą próbowali wcielać w życie, ale nade wszystko pozwoliło na nowo dostrzec i zainspirować się bogactwem, które jest w naszych miejscowościach, wokół nas. Szkolenie prowadził trener Michał Szmaj, z wykształcenia pedagog i historyk – regionalista, inicjator i koordynator wielu projektów społecznych i kulturalnych, szkoleniowiec instruktorów harcerskich. Dziękujemy!

Szkolenie zostało zrealizowane przez Good Books - innowacje w kulturze i edukacji

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”