18 33 72 140
Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4
- A +

Biblioteka chroni dziedzictwo lokalne - szkolenie

Projekty

Biblioteka chroni dziedzictwo lokalne - szkolenie

Już w najbliższy wtorek kolejne szkolenie w ramach Zadania: "Rozwijamy się, więc jesteśmy": „Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne. Poszukiwanie inspiracji, gromadzenie pamiątek, zbieranie relacji, narzędzia cyfrowe.”

 

 

O czym będzie? W skrócie bibliotekarze powiatu limanowskiego poznają metody pracy ze społecznościami lokalnymi, narzędzia cyfrowe służące kultywowaniu lokalnej historii. Biblioteka ma olbrzymi potencjał w ochronie lokalnego dziedzictwa, jest w stanie dotrzeć do źródeł i artefaktów, w których przeszłość jest ciągle żywa. Podczas szkolenia będziemy zastanawiać się, jak gromadzić, szukać i udostępniać w atrakcyjnej formie to bogactwo kulturowe oraz jak  wykorzystać go do zachowania pamięci historycznej
i budowania tożsamości lokalnej. 
 
  „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”
 
Zapraszamy!