18 33 72 140
Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4
- A +

E-BOOK TRANSGRANICZNE PRZENIKANIE W LIMANOWEJ

Projekty

26 lipca w limanowskiej bibliotece odbyło się spotkanie promocyjne e-book'a pt. Transgraniczne przenikanie. Jest to elektroniczne wydawnictwo poświęcone historii, kulturze, walorom turystyczno-krajoznawczym oraz współpracy Limanowej i Dolnego Kubina. E-book jest egzemplarzem darmowym, można go odebrać w limanowskiej bibliotece.

E-BOOK TRANSGRANICZNE PRZENIKANIE W LIMANOWEJ

Mimo wakacyjno-urlopowo-wypoczynkowego czasu, licznie zebrane audytorium (dziękujemy!) powitała i wprowadziła w tematykę spotkania Joanna Michalik, oddając następnie mikrofon i głos Joannie Ligas, która od strony wokalnej zapewniła artystyczną obsługę tego spotkania. Młoda wokalistka, duży talent, głos jak dzwon, profesjonalizm i pewność "na scenie" odwrotnie proporcjonalne do wieku. Za swój występ na początku i zakończeniu oficjalnej części spotkania zebrała rzęsiste brawa. W kolejnej części spotkania wyemitowano multimedialną prezentację wpisującą się w temat transgranicznego przenikania. Złożyły się na nią fotografie trzech rodzajów: historyczne - poświęcone obydwu miastom; dokumentalne - ilustrujące wzajemne kontakty oraz współpracę oraz artystyczne - będące częścią polskiej i słowackiej fotogalerii, która jest dołączona do merytorycznych treści zawartych w tym wydawnictwie. Potem promocja przedzierzgnęła się w panelowe spotkanie autorskie. Głos zabierali autorzy rozdziałów e-book'a. Polscy oraz słowaccy, bo na limanowskiej promocji obecna była także część autorów słowackich (dziękujemy, że mimo wakacyjno-urlopowo-wypoczynkowego czasu pojawiliście się Państwo u nas!). Generalnie, dzielili się swoimi refleksjami, czy to związanymi z przygotowywaniem tekstów, czy swoimi doświadczeniami związanymi ze stroną słowacką (polską), czy też jakimiś innymi zagadnieniami wpisującymi się w temat limanowsko-dolnokubińskiego przenikania. Bo ono było, jest i zapewne nadal będzie trwało. Ma już grubo zapisane, ponad czterdziestoletnie kalendarium, wypełnione realnymi działaniami w różnych dziedzinach życia społecznego: turystyki, sportu, kooperacji samorządów czy szeroko rozumianej kultury. Niniejszy e-book to kolejny wpis do tego transgranicznego diariusza, pisanego przez Limanową i Dolny Kubin.
Wydawnictwo Transgraniczne Przenikanie jest w polskiej i słowackiej wersji językowej. Prócz treści merytorycznych zawiera dwie obszerne, artystyczne fotogalerie prezentujące obydwa miasta i okoliczne im regiony. W najbliższą środę (31.07) promocja tego wydawnictwa odbędzie się też w Bibliotece Orawskiej w Dolnym Kubinie.
Wydanie e-book'a oraz jego spotkania promocyjne w Limanowej i Dolnym Kubinie to nie jedyne działania w ramach projektu Transgraniczne Przenikanie. We wrześniu wydawnictwo to zostanie rozkolportowane do szkół średnich Limanowej i Dolnego Kubina. Na postawie treści w nim zawartych przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy dla uczniów: polskich o słowackiej części wydawnictwa i odwrotnie. My, jako wydawca, mamy nadzieję, że wydawnictwo to spotka się z zainteresowaniem społeczności limanowskiej oraz dolnokubińskiej i w konsekwencji poszerzy naszą wzajemną wiedzę. Zapraszamy do biblioteki po odbiór e-book'a.

***

Realizatorem projektu Transgraniczne Przenikanie jest Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej. Partnerem Słowackim - Biblioteka Orawska Antona Habovstiaka w Dolnym Kubinie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.