18 33 72 140
Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4
- A +

DIALOG W OBIEKTYWIE - LIMANOWSKA PROMOCJA FOTOALBUMU

Projekty

10 września w salach Miejskiej Galerii Sztuki odbyła się promocja wydawnictwa albumowego, będącego pokłosiem polsko-słowackiego fotokonkursu p.n. TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY W OBIEKTYWIE.

DIALOG W OBIEKTYWIE - LIMANOWSKA PROMOCJA FOTOALBUMU

Fotoalbum - w polsko słowacko angielskiej wersji językowej - zawiera nagrodzone i wyróżnione w konkursie fotografie. Jest ich tam ogółem 95, przy 81 autorach. Wydawnictwo jest świetne, piękne, profesjonalne, godne pozazdroszczenia i pogratulowania, super wydane, różnorodne fotograficznie, bardzo interesujące. Te przymiotniki to nie frazy ad hoc wymyślone przez organizatora i zainkorporowane na potrzeby promocyjne. Te przymiotniki (i im podobne) to frazy wypowiadane przez uczestników spotkania zupełnie subiektywnie, "bezinspiracyjnie", autorsko i w pierwszym zetknięciu z wydawnictwem... Tak, to prawda. Dużo ciepłych słów z różnych stron zebraliśmy, jako organizator, odnośnie tego całego fotograficznego projektu. - potwierdza powyższe dyrektor biblioteki Halina Matras. Autentycznie zaskoczeni byliśmy liczbą fotografów, jaka przystąpiła do konkursu (niemal setka - przyp. red.). Obawialiśmy się, na etapie przygotowywania tego projektu, czy fotokonkurs spotka się w ogóle z takim zainteresowaniem, aby go sprawnie i skutecznie przeprowadzić i ewaluować wraz z wydaniem fotoalbumu. A tutaj proszę...

Okazało się, że równie duże zainteresowanie - jak fotokonkursem - towarzyszy też "fotokonkursu fotoefektami". Bardzo dużo osób zwiedzało pokonkursową wystawę, gdy była prezentowana w Limanowej (mamy sygnały, że w Dolnym Kubinie - gdzie była właśnie eksponowana w miesiącach sierpień/wrzesień - było podobnie). Moc ich też przyszła na promocję fotoalbumu. Miała ona z początku formę multimedialna, bo organizator przygotował fotograficzną prezentację z muzycznym podkładem, opartą naturalnie o konkursowe fotografie. Potem głos zabierali organizatorzy, zaproszone władze, oraz sami autorzy zdjęć. Generalnie - wszyscy wzajemnie sobie dziękowali i gratulowali. Nie dziwi to zbytnio, bo wygląda na to, że projekt TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY W OBIEKTYWIE (polsko-słowacki fotokonkurs, pokonkursowe wystawy w Limanowej i Dolnym Kubinie, wydawnictwo fotoalbumowe, promowane po polskiej i słowackiej stronie granicy) nie miał żadnych słabych punktów. Dowód? Organizatorzy już wstępnie myślą o pewnego rodzaju fotograficznej kontynuacji (acz nieco innej formule), ale to sprawa przyszłości i dobrej koincydencji kilku czynników, z finansowym na czele.

Fotoalbum wydany został w ramach realizacji szerszego polsko-słowackiego projektu p.n. TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY.
Organizator projektu: Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej
Słowacki partner: Oravská Knižnica A. Habovštiaka w Dolnym Kubinie
20 września tożsame do limanowskiego spotkanie promocyjne albumu odbędzie się w Dolnym Kubinie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.