18 33 72 140
Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4
- A +

Ankieta w sprawie limanowskiej biblioteki

Ogłoszenia

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zachęca mieszkańców Limanowej do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych za pośrednictwem niniejszej ankiety. Konsultacje dotyczą zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej”. Ankieta związana jest z wnioskiem o dofinansowanie ww. zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. - Ankieta jest w pełni anonimowa. Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców miasta oraz naszych czytelników o jej wypełnienie i odesłanie do nas na adres e-mail: biblioteka@mbp.limanowa.pl, bądź dostarczenie do nas osobiście w terminie do 27 maja. Państwa opinia jest dla nas istotna i bardzo nam na niej zależy. – podkreśla dyrektor biblioteki Joanna Michalik.

Ankieta w sprawie limanowskiej biblioteki

Poniżej znajduje się formularz ankiety. Ponadto jest ona dostępna w Urzędzie Miasta Limanowa oraz kasie kina KLAPS w Limanowskim Domu Kultury przy ul. B. Czecha 4.

Ankieta: