18 33 72 140
Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4
- A +

"Warsztaty szkoleniowe"

Zajęcia

Dnia 28.02.07 w PiMBP odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące opracowywania wniosków do programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Warsztaty szkoleniowe"

Szkolenie przeprowadziła Żaneta Bugajska-Moskal — pracownik WBP w Krakowie.
W warsztatach udział wzięli kierownicy Gminnych Bibliotek Publicznych powiatu Limanowskiego.
W trakcie szkolenia Inst. Maria Kawula omówiła problemy komputeryzacji bibliotek publicznych powiatu. Mówiono m.in. o centralnym katalogu bibliotek pod umowną nazwą KaRol. W trakcie spotkania ogłoszony został regulamin konkursu poetyckiego im. Zosi Smreczyńskiej.