18 33 72 140
Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4
- A +

Wystawa pt. „Spojrzenia”

Wystawy

Wystawa pt. „Spojrzenia”

Wystawa prac wykładowców i studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu pt. „Spojrzenia”

Wystawa prezentuje prace wykładowców i studentów II roku Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych sądeckiej PWSZ Nowym Sączu. Na wystawie zobaczyć można prace studentów z zakresu malarstwa i struktur wizualnych, które powstały pod kierunkiem dr hab. Iwony Bugajskiej-Bigos, prof. PWSZ, prace z grafiki powstałe pod kierunkiem prof. Krzysztofa Tomalskiego oraz mgr Agaty Rolki, a także prace z liternictwa.

Wystawa „Spojrzenia” zawiera różnorodne kreacje artystyczne, bogate pod kątem formalno-treściowym, przedstawiające rozwój artystyczny studentów oraz coraz odważniejsze rozwiązania ideowe i technologiczne. Na uwagę zasługują umieszczone na wystawie komentarze studentów, którymi opatrzone są ich tegoroczne cykle malarskie, pokazujące proces myślenia i indywidualny zamiar  artystyczny.

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych istnieje w PWSZ w Nowym Sączu od 2007 roku. Obecnie kształci studentów w ramach zajęć specjalizacyjnych: Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią, dając także unikatową możliwość zdobycia przygotowania pedagogicznego przydatnego w pracy zawodowej. Kształcenie obejmuje liczne zajęcia kierunkowe z zakresu sztuk wizualnych, a także szeroką gamę zajęć związanych z grafiką projektową i fotografią (np. infografika, folk design, komunikacja wizualna, komputerowe programy graficzne, fotografia studyjna, użytkowa, kreacyjna, reportażowa itp.).

Wykładowcy:

dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. PWSZ (kurator wystawy), prof. Krzysztof Tomalski, mgr Agata Rolka.

Studenci:

Jowita Żytkowicz, Anna Szczapaniak, Barbara Gajewska, Joanna Grzesik, Ewa Król, Kamila Judka, Anna Kuklicz,  Zuzanna Zięba, Jolanta Migacz, Marcelina Gardoń, Dominika Krawczyk, Kinga Poręba, Aneta Motak, Monika Poręba, Faustyna Wiatr, Kamila Waśko, Klaudia Bednarek.