18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

,,Powidoki” w Miejskiej Galerii Sztuki

Wystawy

,,Powidoki” w Miejskiej Galerii Sztuki

W Miejskiej Galerii Sztuki do końca marca można zwiedzać wystawę malarstwa abstrakcyjnego Michała Liszki pt. ,,Powidoki”. Sam o swoim malarstwie mówi: ,,Nie stawiam pytań, nie daję odpowiedzi. Czasem wskazuję kierunek. Resztę pozostawiam odbiorcy, by mógł własny świat innym spojrzeniem zobaczyć." – słowa te idealnie określają sens i przesłanie obrazów.


Wernisaż wystawy odbył się 22 lutego. Na początek oficjalnej części głos zabrała dyrektor biblioteki Joanna Michalik – przywitała malarza oraz licznie zebranych gości. Przedstawiła krótko biogram artysty i osiągnięcia związane z jego twórczością oraz życzyła sukcesów artystycznych. Kolejno głos zabrał sam artysta Michał Liszka – witając przybyłych gości wyraził zadowolenie z obecności swoich uczniów, gdyż pan Michał pracuje jako nauczyciel w pracowni artystycznej, a z Miejską Biblioteka Publiczną niejednokrotnie współpracował już przy organizacji wystaw i działalności wydawniczej. Opowiedział o tworzeniu obrazów i wyjaśnił, brzmiący być może zagadkowo, tytuł wystawy ,,Powidoki”. Obrazy, nazwane przez artystę ,,półobrazami” ukazują momenty z życia, chwilowo przeżywane emocje. Eksponowane na wystawie obrazy to dzieła malarstwa abstrakcyjnego, bo ,,Abstrakcja pozwala mi się czasem wyżyć, czasem pokazać uczucia.” – mówił Michał Liszka.

 

Wystawa obrazów o różnych wymiarach, pełna kolorów, ciekawych kompozycji nakłania do samodzielnej analizy i interpretacji. Każdy adekwatnie do swoich przeżyć z obrazu może odczytać to co chce. Czas spędzony na oglądaniu wystawy to czas na odkrywanie ukrytych w obrazach treści.

Wystawę można zwiedzać do 31 marca br.

 

Zachęcamy i zapraszamy!

 

Michał Liszka – studiował na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie obronił dyplom malarski z wyróżnieniem. Od wielu lat zajmuje się malarstwem oraz propagowaniem kultury i sztuki. Uczestnik wielu wystaw indywidulanych i zbiorowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Członek międzynarodowego stowarzyszenia artystów i członek komisji konkursów plenerowych dla wyższych uczelni artystycznych. Organizator międzynarodowych sympozjów artystycznych, założyciel kilku galerii sztuki. Właściciel pracowni artystycznych, w których organizuje warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży, a także dla dorosłych.