18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

„Limanowa oczami artystów” widziana

Wystawy

Oczami artystów doświadczonych o ugruntowanym dorobku i wypracowanym autorskim warsztacie, oczami artystów nieco młodszych, jeszcze poszukujących, będących gdzieś na początku swej artystycznej drogi oraz artystów najmłodszych – limanowskich żaków, którzy brali udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Limanowa w oczach dziecka”. W limanowskiej Galerii Sztuki otwarto nową wystawę. Swój dorobek prezentują twórcy z limanowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Eksponowane są również wybrane prace konkursowe limanowskich uczniów. Pełny tytuł wystawy to „Limanowa oczami artystów TPSP oraz dzieci limanowskich szkół”.

„Limanowa oczami artystów” widziana

Wernisaż odbył się 20 lipca. Obecni byli oczywiście autorzy wystawy, goście: w tym między innymi pierwszy zastępca prezesa Zarządu Głównego TPSP w Nowym Sączu Bogusława Wójcik oraz przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem miasta Władysławem Biedą i przewodniczącą Rady Miasta Jolantą Juszkiewicz na czele. Rolę gospodarza – moderatora – kuratora wernisażu i wystawy (naprzemiennie) rozdzieliły miedzy sobą dyrektor biblioteki Joanna Michalik i prezes limanowskiego TPSP Anna Rosiek. Joanna Michalik powitała gości. Podkreślała dobrą współpracę limanowskiej biblioteki i Galerii z miejscowym TPSP, zwracając uwagę na cykliczność organizowanych wspólnie wystaw, które są dobrą okazją do przeglądu dorobku twórczego miejscowych artystów. W tym roku jest on niejako „skonfrontowany” ze spojrzeniem na miasto i okolicę dzieci – uczestników wspomnianego konkursu plastycznego. – Dzięki uprzejmości pani dyrektor ZSS nr 1 w Limanowej możemy zaprezentować prace ponad trzydziestu młodych artystów – konkursowiczów. Ta wystawa w pewnym sensie sprowadza doświadczenie i młodość do wspólnego mianownika którego ogólne hasło mogłoby brzmieć „Limanowa” – podkreślała gospodarz książnicy. Następnie głos zabrała Anna Rosiek. Nieco bardziej szczegółowo scharakteryzowała wystawę, mocno podkreślając że miasto, okolica, wszystko to co wizualnie otacza artystów limanowskiego TPSP mocno inspiruje ich do tworzenia i stanowi istotny bodziec twórczy.

Wernisaż wystawy limanowskich artystów stał się również okazją do złożenia gratulacji oraz życzeń tym z nich, którzy obchodzili jubileusze pracy twórczej. Byli to: Bogusław Juszkiewicz oraz Marian Wójtowicz (jubileusze 40-lecia) oraz Przemysław Bieda (jubileusz 20-lecia). Otrzymali oni od burmistrza, przewodniczącej Rady Miasta oraz Bogusławy Wójcik okolicznościowe adresy i prezenty. A od reszty zebranych rzęsiste brawa. Ostatnim protokolarnym punktem w agendzie oficjalnej części wernisażu był występ wokalny Agaty Mamak. Po jej krótkim koncercie wystawa oficjalnie została uznana za otwartą i – tradycyjnie już – stała się przedmiotem zwiedzania, dyskutowania o niej samej, kuluarowych rozmów, wzajemnej wymiany poglądów i tym podobnych.

Tą pięknie i na bardzo różny sposób w artystycznie odwzorowaną cząstkę rzeczywistości, obiektów, miejsc czy po prostu twórczych inspiracji można zwiedzać do 12 sierpnia.

Warto. „Limanowa oczami artystów TPSP oraz dzieci limanowskich szkół” widziana cieszy oko i przyciąga uwagę.