18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

„Ciało jest pełne wzniosłych możliwości”

Wystawy

Do 15 maja w Miejskiej Galerii Sztuki można zwiedzać nową wystawę. Autorem jest profesor krakowskiej ASP Bogusz Salwiński. Prezentuje on swoje rysunki. Tematyczny lejtmotyw ekspozycji: ludzkie ciało. Tytuł wystawy: „Piękno i śmierć”. Pierwszy człon jej tytułu zauważalny jest od pierwszego spojrzenia na którąkolwiek z prac krakowskiego artysty.

„Ciało jest pełne wzniosłych możliwości”

Wernisaż odbył się 14 kwietnia. Wśród licznie zebranych gości nie zabrakło oczywiście autora, jego przyjaciół przybyłych wraz z nim z Krakowa oraz władz miasta w osobach burmistrza Władysława Biedy oraz przewodniczącej Rady Miasta Jolanty Juszkiewicz. Wszystkich obecnych powitała dyrektor Joanna Michalik, przedstawiając następnie autora, jego dotychczasowy dorobek twórczy oraz najważniejsze nagrody i sukcesy artystyczne. Trwało to dłuższą chwilę, bo nagród tych oraz przedsięwzięć artystycznych ma pan profesor na koncie moc. Następnie mikrofon trafił w jego ręce. Podziękował najpierw za możliwość zaprezentowania swej twórczości w Limanowej. W zajmujący i bardzo ciekawy sposób (daleki od kostycznej akademickiej semantyki) wyjaśnił dlaczego zajmuje się działalnością artystyczną, co go pcha do tej pasji, dlaczego w niej trwa od lat, skąd takie a nie inne obszary twórczych zainteresowań (ludzie ciało, akty), jaką znajduje rolę i zadanie dla sztuki w dzisiejszych czasach. Profesor, prócz niewątpliwego talentu twórczego, posiada również sprzężoną z nim umiejętność werbalnego dzielenia się wiedzą związaną ze sztuką; w tym również swoją – autorską. Nie miejsce tutaj, by literalnie przywoływać jego słowa. Zainteresowanym rekomendujemy tekst autora zawarty w folderze wystawowym z którym warto się zapoznać podczas zwiedzania wystawy. Jej obraz, odczucia z nią związane, klarują się i stają jeszcze pełniejsze. Na koniec swojego wystąpienia Bogusz Salwiński ponownie podziękował: obecnym – za liczny udział, organizatorom – za możliwość prezentacji w Limanowej. Formalnego otwarcia wystawy dokonał burmistrz Władysław Bieda. Gratulując autorowi talentu, również on zwrócił uwagę na to, jak wiele poprzez portret ludzkiego ciała można nie tylko pokazać, ale też wyrazić znacznie więcej.

„Ciało jest dla mnie źródłem inspiracji, źródłem sensów, znaczeń, fascynującą formą życia, filozoficznym pojęciem, które zawiera w sobie zarówno instynktowny szacunek do natury, jak i zachwyt nad jej pięknem i monumentalnością. Ciało jest pełne wzniosłych możliwości”. – pisze profesor Salwiński we wspomnianym wcześniej tekście zawartym w folderze wystawy.

Zdanie pierwsze tego cytatu potrafi on znakomicie przełożyć na akt i efekt twórczy. A namacalne artystyczne potwierdzenie zdania drugiego mogą Państwo odkryć w salach wystawowych limanowskiej Galerii Sztuki do 15 maja.

 

Bogusz Salwiński. Profesor zwyczajny – Kierownik Katedry Rzeźby ASP w Krakowie. Prowadzi Pracownię Dyplomującą. Uprawia rzeźbę, rysunek, malarstwo. Autor martyrologicznych cykli rzeźbiarskich i rysunkowych: „Ofiarom Przemocy”, „Ecce Homo”, „Ludzkie – Arcyludzkie”, „Sacrum i Profanum”, gdzie stawia uniwersalne pytania o etyczną kondycję człowieka uwikłanego w patologie współczesnego świata. Kobiecie poświęca erotyczne cykle „Upadłe Anioły”, „Sacrum i Profanum” i „Klepsydry”.

Zdobywca licznych nagród i wyróżnień, między innymi: „Rzeźby Roku” Kraków 1974, ‘78, ’80, ’81, ’86, ’89, ’90. Ponadto: nagroda i złoty medal na „Ogólnopolskich Konfrontacjach Młodych” Oświęcim 1975 r. I nagroda w dziale Rzeźby – wystawa zbiorowa – Pałac Sztuki, Kraków 1977 r. I nagroda w konkursie „W hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu” – Salon Krakowski 1978 r. Laureat Grand Prix i złotego medalu na „Ogólnopolskim Przeglądzie Rzeźby” – Warszawa Zachęta 1989 r.

Ponadto był nagradzany i wyróżniany w konkursach na pomniki. Między innymi: Nagroda I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie na pomnik „Bohaterom Powstania Warszawskiego” – Warszawa 1983/84, Nagroda I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie na pomnik „Przyłączenie Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy” – Wrocław 1984 r., I nagroda w Ogólnopolskim konkursie na Pomnik Powstania Warszawskiego – Warszawa 1988 r. Nagroda równorzędna w międzynarodowym trzyetapowym konkursie na Pomnik Armii Krajowej – Kraków 2012/13.

Brał udział w 80 wystawach zagranicznych (Niemcy, Włochy, Słowacja, Czechy, Rosja, Ukraina, Francja, USA, Szwecja, Austria), ogólnopolskich i okręgowych ZPAP. Odznaczony m.in. Złotą Odznaką Miasta Krakowa, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat „Złotego Lauru Fundacji Kultury Polskiej za mistrzostwo w sztuce”.

Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Martyrologii na Majdanku w Lublinie, Muzeum Tradycji Walk Niepodległościowych w Łodzi, w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.