18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

„Nie ma granic w rysunku”

Wystawy

Dowodzi tego eksponowana właśnie wystawa w limanowskiej Miejskiej Galerii Sztuki. Swoje prace prezentują studenci pracowni II Wydziału Rzeźby Katedry Rysunku ASP im. Jana Matejki w Krakowie pod kierunkiem prof. Andrzeja Zwolaka.

„Nie ma granic w rysunku”

Można ją zwiedzać do 10 kwietnia. Wernisaż odbył się 17 marca. Pojawili się na nim m.in. autorzy prac, przedstawiciele kadry naukowej oraz władz ASP: profesor Ewa Janus (prodziekan Wydziału Rzeźby) i profesor Andrzej Zwolak, którego podopieczni prezentują swoje prace w Limanowej. Obecni byli również przedstawiciele władz miasta w osobach burmistrza Władysława Biedy, przewodniczącej Radu Miasta Jolanty Juszkiewicz oraz wiceprzewodniczącego Jana Winiewskiego.

Wszystkich zebranych przywitała gospodarz biblioteki Joanna Michalik. Podkreśliła, że to już kolejna prezentacja studentów krakowskiej ASP w Galerii, będąca tegorocznym efektem współpracy na linii limanowska MBP – krakowska ASP. Następnie poprosiła o zabranie głosu profesora Zwolaka, który spełnił na wernisażu rolę merytorycznego kuratora wystawy. Opowiedział o pracy jaką wykonuje on wraz ze studentami swojej pracowni, o tematycznych zainteresowaniach jakie są przedmiotem twórczych poszukiwań młodych artystów, o tym jak je kształtować a także o tym, że tak naprawdę nie narzucają sobie żadnych barier ani ograniczeń formalnych związanych z uprawianiem sztuki rysunku (co doskonale widać na limanowskiej wystawie). Wyjaśnił też niejako etymologię tytułu wystawy – „Granice rysunku” – podkreślając, że wraz z podopiecznymi w swojej pracowni stara się artystycznie udowadniać że jej nie ma (jeszcze raz: co doskonale widać na limanowskiej wystawie – bo rysunek tutaj m.in. przeniesiony został z płaszczyzny – z którą w pierwszym rzędzie jest utożsamiany – na formy przestrzenne). Podziękował również za kolejną możliwość zorganizowania wystawy w Limanowej oraz obecność władz samorządowych na wernisażu. Następnie głos zabrała profesor Ewa Janus. Scharakteryzowała nieco artystyczno-tematyczną „drogę” rysunku, opowiedziała o jego ewolucji, obecnym obliczu. Podkreśliła atut krakowskiej Katedry Rysunku: bardzo szerokie spojrzenie, brak jakichkolwiek ograniczeń, różnorodność środków, szeroka warstwa poznawcza, różnorodny interpretacyjnie przekaz, pewna „temperatura” stojąca za pracami studentów. Formalnego otwarcia wystawy dokonał burmistrz Limanowej. Dziękując przedstawicielom władz ASP za kolejną już prezentację w Galerii, wyraził zadowolenie z faktu, że ta forma sztuki będąca dziełem studentów krakowskich przekracza granice nie tylko formy, ale też uczelni, Krakowa i może dotrzeć właśnie do Limanowej.

„Granice rysunku” prezentują rysunek wchodzący w interakcje z innymi dziedzinami sztuki. Rysunek awangardowy w formie oraz treści, uruchamiający szereg kodów i możliwości do interpretacji. Nieczęsto tego typu ekspozycja prezentowana jest w limanowskiej Galerii. Z tego powodu, ale i przede wszystkim walor artystyczny mając na uwadze, warto się z nią zapoznać.

Wystawę można zwiedzać do 10 kwietnia.

Autorzy prac:

Łukasz Bałos, Tomasz Bielecki, Michał Bies, Michalina Bigaj, Tomasz Bugajski, Żaneta Bzdyl, Michał Dubanik, Michał Dziekan, Ewelina Hojdys, Konrad Kaleta, Maria Kępa, Jakub Kijowski, Justyna Klecha, Konrad Kozłowski, Szymon Kozłowski, Dawid Królicki, Grzegorz Kumorek, Agnieszka Lipka, Jagoda Mateja, Monika Mazur, Daniel Migacz, Agnieszka Mordalska, Jakub Niewdana, Natalia Nowakowska, Monika Piwowarczyk-Grzesicka, Natalia Rałska, Agnieszka Sacała, James Sierżęga, Fryderyk Sosnowski-Kessler, Kamil Sosin, Karolina Szymoniak, Aneta Śliwa, Katarzyna Tomczak, Anna Ulczok, Elżbieta Urban, Szymon Wal, Aleksandra Zawadzińska, Sławomir Zięba.