18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

W GORCZAŃSKIEJ PUSZCZY

Wystawy

W piątkowe popołudnie 16 listopada w limanowskiej Miejskiej Galerii Sztuki uroczyście zainaugurowano wernisaż "W gorczańskiej puszczy". Prezentowane są fotografie utrwalające dziedzictwo przyrody ożywionej i nieożywionej oraz faunę i florę tzw. pierwotnej puszczy karpackiej wchodzącej w skład Gorczańskiego Parku Narodowego.

W GORCZAŃSKIEJ PUSZCZY

Prawie 100 swoich prac eksponują pracownicy naukowi GPN: Janusz Tomasiewicz, Iwona Piecuch, Paweł Armatys, Marek Ruciński, Robert Cieślik, Jan Loch, Marek Kurzeja, Zbigniew Żurek i Paweł Czarnota. Wernisaż wzbogacony jest planszami informacyjnymi nt. przeszłości Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego, które wypożyczono z Muzeum Paleobotaniki PAN w Krakowie. Naukowy komentarz do wystawy wygłosił kierownik Pracowni Naukowo-Edukacyjnej GPN, dr inż. Jan Loch.

W otwarciu wystawy udział wzięli Dyrektor GPN Janusz Tomasiewicz i pracownicy Parku, zaproszeni goście oraz władze powiatu, miast i gmin. Wernisaż otwarcia dodatkowo wzbogacił montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotyczno-niepodległościwej w wykonaniu młodzieży z limanowskiego I LO im.W.Orkana pod kierownictwem Zofii Ociepka.

Halina Matras: Obszar GPN od ponad 25 lat poddawany jest procesom renaturalizacji czyli wtórnego dziczenia. Dzięki temu jego przyrodnicza, krajobrazowa i naukowa atrakcyjność wzrasta. Walory te kapitalnie są ukazane na wystawowych fotografiach. Widzimy miejsca do których przeciętny śmiertelnik nie ma dostępu a przyroda rządzi się tylko swoimi prawami, bez ingerencji z zewnątrz. Fotografie mają walory estetyczne i artystyczne ale też niosą ze sobą pierwiastek edukacji środowiskowej regionalnego dziedzictwa przyrodniczego, który powinien być ważny i zainteresować np. młodzież szkolną Limanowej i nie tylko.

Organizatorem wystawy są Gorczański Park Narodowy i Biblioteka Powiatowa w Limanowej. Ekspozycja potrwa do połowy grudnia.

Zapraszamy!