18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

TKANINY. FOTOGRAFIE. MALARSTWO.

Wystawy

Tym razem w Miejskiej Galerii Sztuki wernisaż prac dwóch pań artystek, absolwentek i doktorantek krakowskiej ASP - Katarzyny Kadłuczki i Iwony Bugajskiej-Bigos.

TKANINY. FOTOGRAFIE. MALARSTWO.

Katarzyna Kadłuczka to 31-letnia rodowita krakowianka, podwójna absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dyplomy Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł oraz Wydziału Malarstwa). W 2003r. otrzymała nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W 2006 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Pracuje jako asystentka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Zajmuje się malarstwem, tkaniną artystyczną, rysunkiem, fotografią, projektowaniem graficznym i wystrojem wnętrz. W limanowskiej Galerii eksponuje malarstwo temperowe, tkaniny artystyczne, przetworzone fotografie i kilka prac wykonanych techniką własną.

Człowiek jest niezgłębioną tajemnicą, laboratorium ludzkiego istnienia, skupiskiem niezbadanych możliwości ludzkiej egzystencji. Jego cielesność, umysłowość, emocjonalność, seksualność, socjologiczność, duchowość oraz etyczność stanowią całość. Sztuka którą tworzymy, jest odbiciem ukrytego wymiaru (światła wewnętrznego). Poprzez osłabione lub wzmocnione działania wprowadzamy nas samych w relację z materią, która staje się ekranem projekcji. Siła ludzkich możliwości (zarówno konstruktywnych, jak i destruktywnych), potęga zmysłów, wyobraźni, odczuwania i działania, dokonują się pomiędzy początkiem a końcem, a więc pomiędzy odrębnościami z których wynika tożsamość cząstkowa. Sztuka ujawnia niewidzialne jestestwo: duszę. To właśnie duszę najtrudniej obnażyć i to ona najbardziej narażona jest na prawdę o nas samych. - wyjaśnia swój sposób na tworzenie i "czytanie" sztuki Katarzyna Kadłuczka.

Z kolei Iwona Bugajska-Bigos to wieloletni pedagog, nauczyciel dyplomowany i wykładowca PWSZ w rodzinnym Nowym Sączu. Ukończyła filię Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz podyplomowo krakowską ASP (dyplom z malarstwa i tkaniny artystycznej) na której w maju b.r. otworzyła przewód doktorski. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem i tkaniną artystyczną. W Limanowej prezentuje tkackie techniki mieszane i własne, często z wykorzystaniem akrylotkaniny.

Obszarem moich poszukiwań artystycznych jest uobecnianie uczuć, wyrazu wnętrza człowieka ze swoją wyjątkowością bytu poprzez powłokę cielesną - podkreśla artystka. W swych pracach konfrontuję z tkaniną człowieka doświadczającego dramatu własnych przeżyć. Ciało spotyka się z draperią, która może przywodzić na myśl dawne sytuacje, obrazy, dyskretnie sugerować pewne rzeczy, ale która także cały czas współuczestniczy w doznaniach człowieka. Emocje rozgrywają się więc na płaszczyźnie ciała i tkaniny. Interesuje mnie człowiek z jego skomplikowaną naturą, daremnym, ale wciąż podejmowanym dążeniem do doskonałości - mniej lub bardziej świadomym.