18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

Słowacko – polski Kalejdoskop opowiadań

Wydarzenia

Słowacko – polski Kalejdoskop opowiadań

15 grudnia w limanowskiej bibliotece odbyło się spotkanie autorsko – promocyjne wydanej przez Bibliotekę Orawską w Dolnym Kubinie słowacko – polskiej książki dla dzieci pt. Kalejdoskop opowiadań. Znajdują się w niej teksty dedykowane młodym czytelnikom napisane przez ośmiu autorów: czterech polskich i czterech słowackich. Ci polscy to nasi, tutejsi, lokalni.


Autorami polskimi tej publikacji są Jadwiga Marzec, Władysława Anna Jamróz, Maria Trzupek oraz Jolanta Bugajska. Pierwsze trzy były obecne na spotkaniu promocyjnym. Pytano je m.in. o to czy pisanie książek dla młodych czytelników to szczególnie trudna profesja. Okazuje się, że tak. Wszystkie autorki podkreślały że właśnie najmłodszy czytelnik bywa często najbardziej krytycznym (i najczęściej najtrafniejszym w swej krytyce) odbiorcą.

Na spotkaniu prezentowane były oczywiście fragmenty książki. Oprócz waloru czysto poznawczego posiada Kalejdoskop opowiadań też walor edukacyjny, również od technicznej strony. Książka pod względem edytorskim i układu jest tak skonstruowana że na sąsiadujących ze sobą stronach są treści w obydwu językach. Młody czytelnik, polski czy słowacki, może sobie porównywać jak wyglądają i brzmią słowa o tym samym znaczeniu w obydwu językach.

I co najważniejsze – Kalejdoskop opowiadań zaczął „rezonować” wśród swych odbiorców niemal bezpośrednio po tym jak trafił do ich rąk. Bo takiej kolejki po autografy i dedykacje od autorów do swoich egzemplarzy to myśmy nie widzieli od baaardzo dawna…

Publikacja Kalejdoskop opowiadań wydana została w ramach realizacji mikroprojektu Transgraniczna spójność kulturalna, realizowanego przez Bibliotekę Orawską im. A. Habovstiaka w Dolnym Kubinie we współpracy partnerskiej z Miejską Biblioteką Publiczna w Limanowej.