18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

Powiatowa Konferencja Bibliotekarska za nami

Wydarzenia

Maj to Tydzień Bibliotek, maj to również czas w którym odbywa się tradycyjna, doroczna Konferencja Bibliotekarzy Powiatu Limanowskiego. Jest okazją nie tylko do wymiany bądź zdobycia merytorycznej wiedzy podczas wykładów i prelekcji, ale służy również konsolidacji lokalnego środowiska bibliotekarskiego. Oraz daje okazję do wzajemnego spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń.

Powiatowa Konferencja Bibliotekarska za nami

Tegoroczna konferencja miała miejsce 12 maja. – Temu kto czyta książki, nigdy nie zabraknie wiernego przyjaciela. – tymi słowami, zaczerpniętymi od Władysława Orkana, powitała wszystkich zebranych oraz gości powitała dyrektor limanowskiej MBP. Podziękowała bibliotekarkom (i bibliotekarzom) za ich merytoryczną pracę oraz zaangażowanie. - Dziękuję za działalność kulturalną, za szerzenie w społeczeństwie wiedzy i informacji o książce oraz wyrabiania nawyków czytania, zaspokajania potrzeb czytelników. Życzę niesłabnącego zapału, wytrwałości, inspiracji do działania oraz powodzenia w realizacji nowych zadań. – podkreślała Joanna Michalik. W podobnym tonie wypowiadał się wicestarosta Powiatu Limanowskiego. Podkreślał optymizm, chęć pracy oraz współpracy z czytelnikiem a także ciągłe dbanie o rozwój kultury czytelniczej na terenie Powiatu Limanowskiego. Wespół z dyrektor MBP wręczył okolicznościowe adresy oraz upominki bibliotekarkom, które obchodziły w tym roku jubileusze pracy zawodowej.  Były to:

- Zofia Skolarus (Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Mszana Dolna z siedzibą w Kasince Małej, 40 lecie pracy)

- Barbara Kutaj (Gminna Biblioteka Publiczna w Jodłowniku z filią w Krasnych – Lasocicach, 25 lat pracy)

- Anastazja Kołodziej (Gminna Biblioteka Publiczna w Laskowej, 20 lat pracy)

Następnie odbyła się merytoryczna część konferencji. Najpierw wykład (z dużą dozą dyskusji na linii prelegent – zebrani) o prawie autorskim w szczególnym odniesieniu do funkcjonowania bibliotek publicznych wygłosił dr Krzysztof Felchner z krakowskiego UJ.

Następnie instruktor powiatowy Helena Golińska zaprezentowała i skomentowała ogólną analizę czytelnictwa w odniesieniu do powiatu limanowskiego oraz to jak ono kształtowało się na przestrzeni roku ubiegłego oraz 2015.

Ostatnim merytorycznym punktem konferencji był wykład, który przedstawiła Agnieszka Bubka-Sagan, pracownik Wypożyczalni i Pracowni dla Młodzieży krakowskiej WBP, koordynator akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Nosił on tytuł „O nauczaniu wartości poprzez literaturę”. Poza tytułem, który wszystko wyjaśnia o czym mówiła pani Agnieszka, wykład poświęcony był też czytaniu – wartości jakie ono niesie, korzyściach płynących z czytania ze zrozumieniem, pozytywach jakie niesie „infekowanie” młode osoby nawykiem czytania już od lat najmłodszych oraz tym podobnym zagadnieniom.

Konferencja powiatowa jednak to również „kuluary”, bezpośrednie rozmowy pomiędzy powiatowymi bibliotekarkami (i bibliotekarzami), wymiana dyskusji, doświadczeń, wzajemnych spostrzeżeń.

Ten wymiar wspólnego konferencyjnego spotkania – w dzisiejszych zabieganych czasach, gdy wolne chwile są towarem bardzo deficytowym – jest również bardzo istotny. Na te kilka godzin udało się jakby ten biegnący sprintem czas może nie zatrzymać, ale nieco spowolnić.

Tak jak spowalnia go lektura dobrej książki. O tym już jednak powiatowemu środowisku bibliotekarskiemu przypominać nie trzeba.