18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

Spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczęcia realizacji LSR oraz dyżur pracowników LGD

Wydarzenia

Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące rozpoczęcia realizacji LSR, które odbędą się w dniu 25 listopada 2016 r. od godziny 9.00 w budynku przy ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa (I piętro, pokój nr 20) według poniższego harmonogramu.

Spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczęcia realizacji LSR oraz dyżur pracowników LGD

Program spotkania informacyjnego dla mieszkańców Miasta Limanowa
(godz. 09.00 – 10.00)
1. Przedstawienie Lokalnej Grupy Działania.
2. Podsumowanie działalności LGD w latach 2009 – 2015.
3. Omówienie głównych założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023.
4. Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach operacji na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz w ramach projektów grantowych.
5. Dyskusja.

Program spotkania informacyjnego dla osób do 29 roku życia
(godz. 12.00 – 13.30)
6. Przedstawienie Lokalnej Grupy Działania.
7. Podsumowanie działalności LGD w latach 2009 – 2015.
8. Omówienie głównych założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023.
9. Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach przedsięwzięć dedykowanych grupie defaworyzowanej.
10. Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach operacji na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz w ramach projektów grantowych.
11. Dyskusja.

Dyżur pracowników LGD
28.11.2016 r. (godz. 9.00 – 15.00)
Konsultacje operacji planowanych do realizacji w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność tj. w zakresie podejmowanie i rozwijania działalności gospodarczej, projektów grantowych oraz operacji własnych.

 

Autor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska"