18 33 72 140
Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4
- A +

POWSTAŁ LIMANOWSKI KLUB LITERACKI

Wydarzenia

28 września w limanowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się pierwsze założycielskie spotkanie osób zainteresowanych i zdecydowanych na utworzenie Limanowskiego Klubu Literackiego. Generalną intencją do powołania tego typu nieformalnego stowarzyszenia jest chęć ściślejszej integracji i konsolidacji lokalnego środowiska pisarzy, promocja regionu poprzez literaturę oraz ułatwienie możliwości pozyskiwania funduszy na działalność wydawniczą.

POWSTAŁ LIMANOWSKI KLUB LITERACKI

Klub będzie działał pod patronatem i przy wsparciu limanowskiej książnicy. Tutaj będą odbywać się spotkania literackie. To ważne, by prócz sztuk wizualnych eksponowanych w bibliotecznej Miejskiej Galerii Sztuki — również tutaj prezentować kulturę i sztukę słowa pisanego — podkreślali twórcy.

Formuła spotkań jest otwarta. Ustalono, że istotnym ich elementem będą prezentacje i próby literackie poszczególnych regionalnych ludzi pióra tego spotkania na pewno wypełnią dyskusje nad wydarzeniami w lokalnej sztuce pisarskiej, nowościami wydawniczymi, przedsięwzięciami kulturalnymi.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą włączyć się w ideę Limanowskiego Klubu Literackiego — czy to poprzez własny dorobek czy też zainteresowania literackie — zapraszamy do kontaktu telefonicznego 18 3372140 lub e-mailowego mbpl@op.pl z limanowską Miejską Biblioteką Publiczną.