18 33 72 140
Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4
- A +

PASOWANIA NA CZYTELNIKA

Wydarzenia

Na przełomie roku ubiegłego i obecnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywały się pasowania na czytelników uczniów klas drugich i trzecich wszystkich limanowskich podstawówek. Odwiedzali oni Oddział Dziecięcy i filię biblioteczną w Sowlinach, zapoznawali się z regulaminem i zasadami korzystania ze zbiorów. Rozmawiali o książkach: wartości i korzyściach wynikających z czytania oraz o poszanowaniu, jakim powinny się cieszyć.

PASOWANIA NA CZYTELNIKA

Kierowniczka Oddziału mgr Halina Młynarczyk dla każdej z odwiedzających bibliotekę klas przygotowywała konkurs zgadywanek literackich dotyczący bajek, baśni i legend. Wszyscy obdarowywani byli zestawem prezentów — Zeszytem Ulubionych Książek, zakładką i słodyczami. Do Zeszytu uczniowie mają zapisywać autora i tytuły przeczytanych książek, ulubionych bohaterów bajek, najciekawsze przeczytane przygody. Kolejnym etapem spotkania w bibliotece było już formalne pasowanie na Czytelnika. Uczniowie przyrzekali:

My uczniowie drugiej klasy
Tobie Książko przyrzekamy
Że szanować Cię będziemy
Krzywdy zrobić Ci nie damy

Obowiązków Czytelnika
Będziemy przestrzegać pilnie
I z Twych rad i Twych mądrości
Korzystać od dziś usilnie.

Przyrzekamy!

 

Po wypowiedzeniu tej przysięgi każdy z uczniów po królewsku pasowany był książką w ramię na honorowego Czytelnika. Następnie wybierał sobie książkę i dokonywał pierwszego wypożyczenia.

Na zakończenie imprezy w bibliotece — w ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM — bajki i baśnie z różnych stron świata dla młodych czytały dyrektor Halina Matras i Jolanta Szyler z Urzędu Miasta Limanowa.

Do 15 lutego wychowawcy klas wybiorą po 10 najładniejszych i najciekawiej opracowanych Zeszytów. Specjalnie powołane Jury oceni je, powiadomi szkoły o uroczystym wręczeniu nagród i przyzna piękne nagrody książkowe.