18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

JAK ZDOBYĆ UNIJNE PIENIĄDZE NA KULTURĘ

Wydarzenia

21 lutego w sali wystawowej biblioteki przeprowadzone zostało szkolenie warsztatowe pn. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA INSTYTUCJI KULTURY NA LATA 2007-2013.

JAK ZDOBYĆ UNIJNE PIENIĄDZE NA KULTURĘ

Uczestniczyli w nim dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury Powiatu Limanowskiego, kierownicy gminnych bibliotek publicznych, urzędnicy jednostek samorządu terytorialnego, działacze kultury. Szkolenie prowadziły Maria Barnaś i Katarzyna Zdziebik, specjalistki z Departamentu Funduszy Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Centrum Informacyjnego "Fundusze Europejskie w Małopolsce". Przedstawiły zebranym ogólną informację o MRPO, aktualnym stanie jego realizacji oraz priorytetach, działaniach i programach skierowanych w jego ramach konkretnie na dziedzinę kultury i jej instytucje. Cały MRPO to w sumie ponad 1.290 mln euro. Na ten czas nie są jeszcze ogłaszane działania i projekty z zakresu wsparcia kultury i instytucji kultury - mówi K. Zdziebik. Pierwsze programy z tego segmentu będą prawdopodobnie uruchamiane w III kwartale tego roku.

Koordynatorki funduszy unijnych przekazały natomiast uczestnikom informację o trybie naboru wniosków, wysokości i podziale środków unijnych w naszym województwie na szeroko rozumianą kulturę. Scharakteryzowano dokumenty aplikacyjne, sposób ich wypełniania i kryteria kwalifikacji projektów. Omówiono stronę finansową i aspekty finansowania przedsięwzięć, sposoby ich zapewnienia, zabezpieczenia czy poszerzenia. Warto lobbować o zabezpieczenie finansowe na realizację projektów. - przekonywała M.Barnaś. W przypadku mniejszych jednostek, takich właśnie jak np. biblioteka, dom kultury, muzeum czy gminny ośrodek kultury - gdzie wiadomo, że budżet nie pozwala na samodzielne sfinansowanie jakiegoś projektu z funduszy europejskich - warto i należy szukać wsparcia i finansowego zabezpieczenia u organizatora, jednostki finansującej daną instytucję, władz samorządowych czy nawet sponsora. Takie wsparcie to najczęściej jedyna możliwość dla zrealizowania przedsięwzięcia. Istotne jest, by europejskie pieniądze na kulturę dla Małopolski trafiały nie tylko do dużych instytucji w dużych aglomeracjach, ale też do mniejszych miast, gmin czy nawet wsi.

Spotkanie zakończyła wspólna dyskusja. Zebrani zadawali pytania dotyczące konkretnie przygotowywanych przez nich projektów czy planów i konsultowali je z prowadzącymi szkolenie.