18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

MIĘDZYNARODOWO O KSIĄŻCE

Wydarzenia

W dniach 4-5 czerwca w słowackim Popradzie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Bibliotekarzy pod nazwą KOMUNITNA KNIŽNICA i jak wskazuje nazwa poświęcona była bibliotekom publicznym Słowacji, Polski i Czech.

MIĘDZYNARODOWO O KSIĄŻCE

W salach popradzkiego ratusza miejskiego spotkało się prawie 100 pracowników bibliotek słowackich i zaproszeni zagraniczni goście. Dzielili się między sobą wiedzą i własnymi doświadczeniami dotyczącymi zadań i funkcji współczesnych bibliotek w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych. Z Polski do udziału zaproszona została Halina Matras, dyrektor limanowskiej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Opowiedziała zebranym o roli i miejscu biblioteki w życiu kulturalnym miasta i regionu a także o innych, pozastatutowych formach aktywizacji czytelniczej oraz ofercie kulturalnej przygotowywanej dla mieszkańców miasta i regionu. Wszyscy bibliotekarze szczególną uwagę zwrócili na rozwijającą się cyfryzację zasobów bibliotecznych i wciąż postępujący rozwój technologiczny, którego efekty nie omijają bibliotek.

Bibliotekarze z Polski, Słowacji i Czech dzielili się doświadczeniami z zakresu promocji czytelnictwa w środowiskach w których funkcjonują. - mówi Halina Matras. Próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie: "Czy za 10 lat książki będą jeszcze komuś potrzebne"?. Wszyscy zgodziliśmy się, że to właśnie dziś trzeba szczególnie dbać o to, by obywatele Europejczycy kształtowali swoją wiedzę, wyobraźnię, język czy koncentrację poprzez dobrze napisaną, zilustrowaną i poprawnie edytorsko wydaną książkę, a nie na ekranie monitora telewizyjnego czy w internecie. Internet tak, ale niejako obok i pod kontrolą, jako dodatkowa pomocy w procesie czytelniczo-pedagogicznym, szczególnie osób młodych.

Zebrani skonstatowali, że to właśnie tradycyjna książka powinna być żywym pomostem, który spaja pokolenia. Wyrazili nadzieję, że kodeksowa forma przetrwa "do końca świata i jeden dzień dużej". Warunkiem tego jest jednak też - co podkreślano - świadoma, wykształcona i kompetentna kadra bibliotekarzy.

Prócz konferowania i dyskutowania, bibliotekarze także mieli okazję pozwiedzać Poprad. A było co. Halina Matras: Odwiedziliśmy piękny, XIII-wieczny kościółek pod wezwaniem św. Jerzego. Zachwyca w nim barokowy wystrój wnętrza z niezwykle cennymi późnogotyckimi ołtarzami bocznymi i pięknym ołtarzem głównym, przedstawiającym świętego Jerzego walczącego ze smokiem. Wszystkie te rzeźby są autorstwa Pawła z Lewoczy. Z kolei w Muzeum Podtatrzańskim mięliśmy okazję zwiedzić jedyną na Słowacji ekspozycję historyczno-etnograficzną, świadczącą o życiu człowieka pod Wysokimi Tatrami przed 120.000 laty.

Organizatorzy konferencji:

  • Słowackie Ministerstwo Kultury
  • Biblioteka Narodowa w Martinie
  • Hornozemplińska biblioteka we Vranowie

Współorganizatorzy:

  • Podtatrzańska biblioteka w Popradzie
  • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Słowackich
  • Słowackie Stowarzyszenie Bibliotek
  • Miasto Poprad