18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

MIKROPROJEKTY - MEGAWSPÓŁPRACA

Wydarzenia

16 czerwca 2008 roku w nowotarskim Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej odbyła się zorganizowana przez Euroregion TATRY międzynarodowa konferencja pn. Rezultaty realizacji Programu INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006 w Euroregionie TATRY. Jej celem było podsumowanie i rozliczenie Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

MIKROPROJEKTY - MEGAWSPÓŁPRACA

O przebiegu, realizacji, rezultatach i doświadczeniach konferowali zaproszeni ze Słowacji goście, eksperci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, beneficjenci INTERREG IIIA, dyrektorzy przedmiotowych stowarzyszeń, naukowcy, samorządowcy podhalańscy. Byli to m.in.:

 • Ivan Horský - Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie
 • Lenka Vaničková - Žilinski samosprawny kraj
 • Terezia Matušová - Prešovský samospravny kraj
 • Martin Janoško - Prešovský samospravny kraj
 • Milan Nevlazla - Dyrektor Biura Združenia Region TATRY (słowacki partner Euroregionu TATRY)
 • Anna Maj - Kierownik Oddziału Realizacji Programów Regionalnych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim
 • Irena Książek - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Jan Krzesiński - Kierownik Zespołu ds. Programu Interreg IIIA PL-SK,
 • Wspólny Sekretariat Techniczny
 • Stanisław Pajor - Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi,
 • Małopolski Urząd Wojewódzki

Ważnym elementem konferencji była prezentacja przez beneficjentów wybranych, najlepszych mikroprojektów oraz przykładowe podkreślenie ich wpływu na rozwój współpracy transgranicznej. Jednym z nich był zaprezentowany przez dyrektor limanowskiej biblioteki Halinę Matras a noszący nazwę "Granica czy tylko miedza". Był to projekt polsko-słowackich Dziecięcych Warsztatów Kulturalnych przygotowanych dla młodzieży szkolnej Limanowej i Dolnego Kubina. Celem było stworzenie a następnie pogłębienie relacji między dziećmi polskimi i słowackimi oraz prezentacja kultury i tradycji obydwu miast i regionów, uwzględniając sprawy dnia codziennego. Impreza miała też unaocznić młodym ludziom, jak wiele nas łączy jako sąsiednie kraje i narody słowiańskie. Organizatorem przedsięwzięcia była limanowska MBP, a słowackim partnerem Oravská Knižnica Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie.

Konferencję zakończyła prezentacja Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013, będącego kontynuacją Programu INTERREG IIIA (możliwości absorbcji środków przez beneficjentów pogranicza polsko-słowackiego w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej 2007-2013).