18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

MIĘDZYNARODOWO O LITERATURZE DZIECIĘCEJ

Wydarzenia

11 września w słowackim Dolnym Kubinie odbyło się międzynarodowe seminarium bibliotekarskie pod nazwą WSPÓŁCZESNA POLSKA LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W BIBLIOTECE. Konferowano o roli roli literatury dziecięcej w życiu młodego człowieka, sposobach jej upowszechniania, możliwościach popularyzacji i przenikania się tego typu literatury między granicami Polski i Słowacji, bibliotecznej pracy z młodym czytelnikiem - sposobach, efektach i wzajemnych doświadczeniach.

MIĘDZYNARODOWO O LITERATURZE DZIECIĘCEJ

Organizatorami byli Klub Polski regionu Żilina oraz Biblioteka Orawska (przy wsparciu tamtejszych jednostek samorządowych), która pełniła też rolę gospodarza. Do udziału w konferencji ze strony polskiej zaproszono dyrektor limanowskiej biblioteki oraz mgr Monikę Rząsę - bibliotekarkę dyplomowaną, b. instruktorkę i metodyczkę pracy z dziećmi krakowskiej WBP.

Halina Matras przedstawiła multimedialny wykład poświęcony pracy z dziećmi i młodzieżą w limanowskiej MBP. Monika Rząsa zaprezentowała przegląd współczesnej polskiej literatury dziecięcej z naciskiem na autorów południowego regionu naszego kraju. Dyrektor Biblioteki Orawskiej, dr Milan Gonda wygłosił referat nt. zainteresowania polską literaturą dla dzieci w swojej książnicy. To pożyteczne i ważne seminarium zakończyła dyskusja we wspólnym gronie poświęcona wymianie doświadczeń i praktycznych sposobach zacieśnienia działań jednostek kultury na linii instytucjonalnej, jak też zwiększenia liczby polsko-słowackich i słowacko-polskich tłumaczeń literackich pisarzy dziecięcych. Tą potrzebę bilateralnego zwiększenia liczby literackich tłumaczeń podkreślano tu z dużą mocą - mówi Halina Matras. Doszliśmy w dyskusji do wniosku, że angażując się w tej sprawie przede wszystkim w literaturę anglosaską czy anglojęzyczną zapominamy o sobie nawzajem. Jest to negatywne, bo zarówno my Słowakom, jak i oni nam mają do zaoferowania naprawdę ciekawych autorów, nie tylko zresztą dziecięcych. W ogóle uważam - mając na uwadze własne doświadczenia - że w dziedzinie szeroko rozumianej wymiany kulturalnej, jej przenikania się i współpracy z tym związanej, szczególnie w takim wymiarze partnersko-lokalnym z naszymi południowymi sąsiadami można świetnie kooperować.