18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

JAK ZOSTAĆ HONOROWYM CZYTELNIKIEM BIBLIOTEKI?

Wydarzenia

W ramach współpracy między MBP w Limanowej — Oddział dla dzieci a bibliotekami szkolnymi od dnia 14 stycznia 2009 roku rozpoczęła się akcja "Pasowanie na honorowego czytelnika biblioteki publicznej". W akcji biorą udział dzieci klas 2 i 3 szkół podstawowych nr 1, 2, 3 z terenu naszego miasta. Mottem tegorocznej imprezy jest rymowanka:

JAK ZOSTAĆ HONOROWYM CZYTELNIKIEM BIBLIOTEKI?
"Szanuj książki z biblioteki
Czy lato, czy zima
Cały miesiąc każdą książkę
W domu możesz trzymać"

Podczas każdej lekcji bibliotecznej dzieci składają uroczyste ślubowanie:

My uczniowie drugiej / trzeciej klasy
Tobie, Książko, przyrzekamy,
Że szanować Cię będziemy,
Krzywdy zrobić Ci nie damy.
Obowiązków czytelnika
Będziemy przestrzegać pilnie
I z Twych rad i Twych mądrości
Korzystać od dziś usilnie!
Przyrzekamy!

W ramach tegorocznej akcji ogłoszony został konkurs czytelniczy pn. "Moja ulubiona książka" , który trwać będzie do marca b.r. Nasi mali "honorowi czytelnicy" pożyczają książki, i te które podobają im się najbardziej ilustrują i zapisują w specjalnym zeszycie lektur. Zeszyty będą oceniane na dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym, a głównym kryterium oceny będzie ilość przeczytanych książek i staranność prowadzenia zeszytu lektur.

Mamy nadzieję, że jak corocznie, tak i w tym roku akcja będzie cieszyć się dużym powodzeniem wśród młodych czytelników. W tym miejscu dziękujemy nauczycielom i bibliotekarzom za chętne podjęcie współpracy z Oddziałem dla dzieci działającym przy MBP w Limanowej.