18 33 72 140
Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4
- A +

Popołudnie pełne historii

Spotkania autorskie

Popołudnie pełne historii

5 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej miało miejsce spotkanie promocyjne książki pt. „O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy… Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka”, którą opracował Sylwester Rękas – kierownik Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu. Publikacja ukazała się w serii wydawniczej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pt. „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”.

 

Spotkanie honorowym patronatem objęli: Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, który osobiście podziękował i złożył gratulacje autorowi.

Antoni Sejemej Górszczyk, nauczyciel, działacz społeczny, legionista, etnograf i członek władz powiatowych w Limanowej, urodził się w Pisarzowej w wielodzietnej, zamożnej rodzinie chłopskiej. Tak w opracowaniu rozpoczyna się zarys biografii i tak też przebiegało spotkanie. Sylwester Rękas wraz z Karolem Wojtasem w porządku chronologicznym przybliżyli historię zasłużonego człowieka z naszego regionu. Począwszy od jego dzieciństwa, wyjaśnienia przydomku „Sejmej”, poprzez ciężkie losy podczas I wojny światowej, dwudziestolecie międzywojenne, aż po moment wybuchu II wojny światowej – bowiem taki okres obejmuje pamiętnik Antoniego Górszczyka. Przywołali ciekawe opisy wydarzeń, w których Górszczyk brał udział. Wystąpienie urozmaicone było prezentacją multimedialną.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również jak Sylwester Rękas natrafił na pamiętnik, powziął myśl jego opracowania i jak ta praca wyglądała. Odniósł się również do samego tytułu książki. Zgromadzona publiczność zaangażowała się w dyskusję i chętnie dzieliła się spostrzeżeniami, a obecny uczeń Antoniego Górszczyka powrócił wspomnieniami do szkolnych lat i lekcji historii prowadzonych przez autora pamiętników.

Na zakończenie Sylwester Rękas przyjął słowa podziękowań i uznania za pracę i trud jaki podjął podczas opracowania wspomnień zasłużonego człowieka z Limanowszczyzny. Rozdał też autografy do zakupionych książek.

Mamy nadzieję, że czytelnicy chętnie sięgną po lekturę wspomnień Antoniego Górszczyka, która wzbogacona jest dużą ilością zdjęć i dokumentów uzupełniających treść pamiętnika.