18 33 72 140
Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4
- A +

Marek Jerzy Stępień - spotkanie autorskie

Spotkania autorskie

Na spotkanie autorskie 9 lutego 2007 r. Marka Jerzego Stępnia przybyło liczne grono miłośników poezji.

Marek Jerzy Stępień - spotkanie autorskie

Kolejny tomik autora pt. "Droga we mgle" zrecenzował Stanisław Pażucha - Prezes Krakowskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana".
W dyskusji udział wzięli m.in. starosądecka poetka Danuta Sułkowska, Zbigniew Wrona, Starosta Powiatu - Jan Puchała, Aleksander Majerski.
Wieczór poezji upiększyli swoim koncertem uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. G. Bacewicz w Limanowej. Spotkanie prowadziła dyrektor biblioteki Halina Matras.