18 33 72 140
Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4
- A +

MIASTO NA WYSPACH W GALERII

Spotkania autorskie

17 czerwca w sali bibliotecznej Galerii Sztuki kolejny już raz swoje spotkanie autorskie miał limanowski poeta Marek Jerzy Stępień. Okazją ku temu był opublikowany niedawno nowy zbiór wierszy Stępnia pt. MIASTO NA WYSPACH. Spotkanie moderował dr Wojciech Kudyba, literaturoznawca z warszawskiego Uniwersytetu im. kard. Stefana Wyszyńskiego, kolega i autor wstępu do tomu.

MIASTO NA WYSPACH W GALERII

Sposób patrzenia na świat, wyobraźnia i droga poetycka Marka jest mi bardzo bliska. - przyznał Kudyba, omawiając twórczość poety. Jest on już dojrzałym i ukształtowanym pisarzem a jego liryki są bardzo głębokie od strony filozoficznej z mocnym odcieniem symbolizmu. W nowym tomie Marek kładzie głęboki nacisk na coś, co ja określiłbym "ekologią ducha" czyli z jednej strony krytycyzm różnych elementów naszej cywilizacji a z drugiej wspieranie postaw i działań, które dla poety wydają się prowadzić do budowania wartości uniwersalnych, Ideału. Ponadto jego wiersze są mocno wrośnięte w region i tutejszą kulturę.

Zebrani mogli się o tym bezpośrednio przekonać podczas interpretacji wierszy z nowego tomu, które przeczytali autor oraz Maria Piniańska nowosądecka poetka i dziennikarka, gość spotkania. Następnie odbyła się dyskusja z autorem oraz prowadzącym. Pytano ich o rolę, jaką spełnia poeta i poezja we współczesnym świecie, wartości, którym winna służyć. Rola poety i poezji jest chyba ta sama, co zawsze. - podkreślał pisarz. Mówić "nie" wszystkiemu, co spłyca człowieka - mówić "tak" pewnym zasadniczym wartościom. Budzić ducha, pokazywać inne drogi wyjścia, alternatywne możliwości, poszukiwać głębi w otaczającej nas rzeczywistości.

Spotkanie autorskie uatrakcyjnił koncert młodzieży z limanowskiego I LO im. Władysława Orkana.