18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

„Skarby Pogranicza” – wystawa otwarta

Skarby Pogranicza

Od 5 do 16 października w bibliotecznej Miejskiej Galerii Sztuki można zwiedzać polsko-słowacką wystawę fotograficzną pn. „Skarby Pogranicza”, zrealizowaną w ramach transgranicznego projektu kulturalnego o tym samym tytule. – Jest ona efektem transgranicznego pleneru fotograficznego, jaki przeprowadziliśmy na przełomie czerwca i lipca. Słowaccy fotografowie dokumentowali polskie pogranicze oraz miasto Limanowa i jego okolicę. Analogiczne działania po słowackiej stronie granicy prowadzili fotografowie polscy. Efektem jest ta wystawa oraz poplenerowe wydawnictwa: fotoalbum i kalendarz, które są egzemplarzami darmowymi i każdy zainteresowany może je sobie odebrać w limanowskiej bibliotece. Tytuł wystawy jest nieprzypadkowy i bezpośrednio koresponduje z prezentowanymi fotografiami. Zapraszamy do zwiedzania. – zachęcają organizatorzy.

„Skarby Pogranicza” – wystawa otwarta

Wernisaż wystawy odbył się 5 października. Rozpoczął się od muzycznego akcentu, zaprezentowanego przez zespół „Lim Trio” w składzie:  Renata Borucka - skrzypce, Paweł Kluba - basista, Krystian Jaworz – piano. Łącząc w swej muzyce elementy jazzowe z motywami folkowymi, propozycja „Lim Trio” stylistycznie idealnie korespondowała od strony artystycznej z samą wystawą i jej tematyką. Po występie muzycznym wszystkich zebranych – bardzo licznie – gości oraz przedstawicieli władz samorządowych powitała dyrektor biblioteki Joanna Michalik. O całej idei projektu „Skarby Pogranicza”, ogólnym przebiegu fotopleneru oraz technicznych aspektach wystawy i poplenerowych wydawnictw, opowiedział koordynator projektu. Potem mikrofon trafił do Kamila Bańkowskiego, który był formalnym koordynatorem samego fotopleneru. Opowiedział zebranym, już nieco ściślej, o realizacji tego przedsięwzięcia, jego trasie (dlaczego taka a nie inna; pewnej symetryczności co do miejsc i obiektów jakie chciał tutaj zachować), technicznych aspektach związanych z przebiegiem. Podziękował i pogratulował uczestnikom polskim (którzy stawili się na wernisażu niemal w komplecie) efektów ich pracy. Podkreślał niepoślednią wartość dokumentacyjną tego typu wystawy oraz fotoalbumu w obliczu ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Podziękowania od dyrektor biblioteki trafiły również do Anny Rosiek, która podsunęła ogólny koncept oraz ideę na zorganizowanie takiego fotopleneru. Formalnego i oficjalnego otwarcia wystawy „Skarby Pogranicza” dokonał burmistrz Limanowej Władysław Bieda, podkreślając przy tym, wieloletnią i owocną współpracę partnerskich miast Limanowej i Dolnego Kubina. Podziękował organizatorom za przygotowanie tego przedsięwzięcia a autorom – efektów ich fotograficznej pracy. Przy eterycznych dźwiękach w wykonaniu „Lim Trio” na zakończenie, wystawa oficjalnie została otwarta.

Tematycznie bardzo trudno tę wystawę zrecenzować i ująć w jakąś ogólną charakterystykę. Fotowystawa „Skarby Pogranicza” to tematycznie bardzo różnorodna wystawa. Człowiek, obiekty, architektura, przyroda, krajobraz, miasto, detal, sytuacja, motyw w obiektywie zaklęty, pejzaż, portret, inne – wszystko to tutaj znajdziemy. Jest tych skarbów na naszym pograniczu, wciąż słabo odkrytych bądź niedostatecznie promowanych, niemało.

Wystawa będzie w limanowskiej Galerii eksponowana do 16 października. Następnie „jedzie” do Dolnego Kubina, gdzie odbędzie się tożsamy wernisaż i ekspozycja oraz promocja poplenerowych wydawnictw.

W fotolenerze „Skarby Pogranicza” uczestniczyło ogółem dwudziestu fotografów: dziesięciu Polaków i dziesięciu Słowaków.

Uczestnicy polscy: Sławomir Cabała, Ewa Chudy, Mateusz Hudecki, Rafał Ociepka, Sylwester Piechnik, Anna Rosiek, Renata Rusin, Lidia Sułkowska, Łukasz Wojtas, Paweł Zelek.

Uczestnicy słowaccy: Ján Andris, Jana Andrisová, Nasťa Jányová, Janka Kevešová, Eva Kontúrova, Peter Martiš, Viera Remková, Peter Saxun, Jozef Medard Slovík, Dana Teličáková.

Fotoalbumy oraz kalendarze, jako egzemplarze darmowe, będą promowane i dystrybuowane po polskiej i słowackiej stronie granicy.

Wystawa oraz poplenerowe wydawnictwa to elementy polsko - słowackiego projektu kulturalnego pn. „Skarby Pogranicza”. Jego realizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej a słowackim partnerem Biblioteka Orawska Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie.   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.