18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

Fotoplener „Skarby Pogranicza”

Skarby Pogranicza

W dniach 24 – 25 czerwca oraz 1-2 lipca odbył się polsko-słowacki fotoplener, przeprowadzony w ramach mikroprojektu „Skarby Pogranicza”. Realizatorem mikroprojektu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej a słowackim partnerem Biblioteka Orawska Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie. Przez ostatni weekend czerwca najpierw Polacy fotografowali słowackie pogranicze a tydzień później słowaccy fotografowie uwieczniali w obiektywie stronę polską.

Fotoplener „Skarby Pogranicza”

Fotoplener dla Polaków i Słowaków od strony organizacyjnej, technicznej oraz tematycznej odbywał się na zasadzie analogii. Taka sama liczba uczestników (10 fotografów polskich, 10 słowackich), podobne tematycznie, „obiektowo”, krajobrazowo miejsca oraz tereny, uwzględniające również partnerskie miasta Limanowa i Dolny Kubin i ich bezpośrednie otoczenie. – Trochę szkoda, że ta analogia nie przeniosła się na warunki pogodowe. Nasi fotografowie podczas pobytu na Słowacji mieli zdecydowanie korzystniejszą aurę. Wszyscy jednak byli z fotopleneru bardzo zadowoleni, co nas ogromnie cieszy. Jesteśmy ogromnie ciekawi tego fotograficznego spojrzenia obydwu grup fotografów na miejsca, tereny oraz obiekty sąsiadów „zza miedzy”. Już zastanawiamy się czy powstanie z niego wspólna, podobna dla obydwu stron granicy, w miarę jednolita synteza – czy też widoczne będą jakieś mocniej zauważalne różnice. – podkreśla dyrektor biblioteki Joanna Michalik.

Z poplenerowych fotografii wydany zostanie fotoalbum oraz kalendarz. Przygotowana zostanie również wystawa, która eksponowana będzie w Limanowej i Dolnym Kubinie.

Mikroprojekt Skarby Pogranicza jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Poniżej galeria z części słowackiej fotopleneru: www.mbp.limanowa.pl/projekty/563/fotoplener-skarby-pogranicza-czesc-slowacka

oraz polskiej: www.mbp.limanowa.pl/projekty/565/fotoplener-skarby-pogranicza-czesc-polska