18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

Fotoplener „Skarby Pogranicza” – część polska

Skarby Pogranicza

W dniach 01-02 lipca odbyła się druga część polsko-słowackiego fotopleneru (dla słowackich uczestników – po polskim pograniczu) przeprowadzonego w ramach mikroprojektu „Skarby Pogranicza”. Realizatorem mikroprojektu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej a słowackim partnerem Biblioteka Orawska Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie.

Fotoplener „Skarby Pogranicza” – część polska

Poplenerowe fotografie trafią do fotoalbumu, kalendarza oraz na wystawy które prezentowane będą w Limanowej i Dolnym Kubinie.

Mikroprojekt Skarby Pogranicza jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Poniżej galeria z części słowackiej fotopleneru: