18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

Fotoplener „Skarby Pogranicza” – zapraszamy do udziału

Skarby Pogranicza

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej w partnerstwie z Biblioteką Orawską Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie zaprasza do udziału w polsko-słowackim fotoplenerze realizowanym w ramach mikroprojektu pn. „Skarby Pogranicza”.

Fotoplener „Skarby Pogranicza” – zapraszamy do udziału

Fotoplener jest bezpłatny. Odbędzie się w dniach 24-25 czerwca b.r. Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej. Odbywał się on będzie na terenie polsko-słowackiego pogranicza – polscy fotografowie będą go realizować po słowackiej stronie granicy. Uczestnikami fotopleneru mogą być osoby dorosłe, mieszkańcy Powiatu Limanowskiego. Warunkiem udziału jest wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej do limanowskiej biblioteki w terminie do 16 czerwca b.r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Poplenerowe fotografie trafią do fotoalbumu, kalendarza oraz na wystawy które prezentowane będą w Limanowej i Dolnym Kubinie. Zasady i warunki udziału w plenerze zamieszczone są w regulaminie, który wraz z kartą zgłoszenia znajduje się poniżej. Dodatkowe informacje o fotoplenerze można uzyskać dzwoniąc do limanowskiej biblioteki (telefon – 18 3372140) lub pisząc na adres e-mail: projekt@mbp.limanowa.pl

Mikroprojekt Skarby Pogranicza jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Załączniki w PDF

Regulamin

Karta zgłoszeniowa