18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

"Spotkanie polsko-słowackie"

Projekty

W dniu 21 marca w Limanowej odbyło się polsko-słowackie spotkanie, w celu omówienia realizacji wspólnych projektów kulturalnych współfinansowanych przez Unię Europejską, w ramach programu Interreg III A.

"Spotkanie polsko-słowackie"

W spotkaniu udział wzieli: dyrektor Oravskiej biblioteki w Dolnym Kubinie Milan Gonda, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Martina Kukucina w Dolnym Kubinie p. K. Stevankova i prac. Oravskiej biblioteki p. A. Fogasova.
Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: Halina Matras — dyr. PiMBP w Limanowej, p. Wiesław Wójtowicz — dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Limanowej oraz nauczyciele tej szkoły, panie: Czesława Michalik, Bożena Zoń i Małgorzata Mól. W czasie spotkania omówiono program warsztatów kulturalnych dla dzieci pod nazwą "Granica czy tylko miedza".
W warsztatach tych wezmą udział polskie i słowackie dzieci, a pierwsze zajęcia warsztatowe odbędą się 21 i 22 kwietnia br. w Limanowej. Wtedy to będziemy gościć w naszym mieście dzieci i opiekunów z zaprzyjaźnionego Dolnego Kubina. Dzieci i nauczyciele z Limanowej wyjadą do Dolnego Kubina 15 i 16 czerwca 2007 r.
W czasie planowanych zajęć warsztatowych będziemy chcieli udowodnić, że mimo wszystko między naszymi państwami niema żadnej granicy, a jest tylko miedza.