18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

LGD Limanowa - pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości

Ogłoszenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  - podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ,Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu-premii 100%.

LGD Limanowa - pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 16-12-2016 r-30-12-2016 r (termin składnia wniosków upływa 30 grudnia 2016 r. o godz. 15.00 ).Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD na ul. Piłsudskiego 20,34-600 Limanowa., od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00  do 15.00.

Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR1.1.5 Tworzenie nowych przedsiębiorstw branży innej niż turystyczna i okołoturystyczna.(kwota premii 70 000 ,00 zł)

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29 roku życia .(kwota premii 100 000,00 zł)

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.1.7 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej ,w tym działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianą klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje. (kwota premii 100 00,00 zł)   

Więcej informacji znajdą beneficjenci na stronie LGD- www.lgdlimanowa.eu