18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

Rusza konkurs pn. "Moja mała Ojczyzna!" - III edycja

Ogłoszenia

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” z siedzibą w Limanowej organizuje wojewódzki konkurs wiedzy pn. ,,Moja mała Ojczyzna!” – edycja III. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI oraz uczniów szkół gimnazjalnych z klas I – III z terenu powiatu limanowskiego, nowosądeckiego i nowotarskiego. Udział w konkursie jest dla uczniów niezwykłą okazją poznania Małej Ojczyzny, jaką jest otaczająca przyroda, kultura i tradycja. Projekt jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2016 roku pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”

Rusza konkurs pn. "Moja mała Ojczyzna!" - III edycja

Dzięki wspaniałej idei w pełni wpisującej się w proces edukacyjny dzieci i młodzieży, konkurs został objęty honorowym patronatem przez: Panią Barbarę Nowak - Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie oraz Panią Urszulę Nowogórską – Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego.

III edycja konkursu pn. „Moja mała Ojczyzna” odbędzie się na poziomie dwuetapowym. Pierwszy etap konkursu zostanie przeprowadzony za pomocą platformy Moodle na stronie http://rdr.ilimanowa.pl/konkurs . Następnie uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów przejdą do drugiego etapu, który będzie etapem pisemnym: test jednokrotnego wyboru, dopasowania, uzupełnianie tekstu itp.

Formularz Zgłoszeniowy do konkursu dostępny jest na stronie www.rdr.ilimanowa.pl/konkurs . Wypełniony Formularz należy przesłać na adres e-mail rdr@poczta.onet.pl do dnia 15.05.2016 r. O terminowości złożenia formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu do biura Organizatora. 

Organizator dla uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w II Etapie konkursu przewidział dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci: tabletów 7”, aparatów cyfrowych, odtwarzaczy MP4 oraz gadżetów promocyjnych Organizatora.  

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.rdr.ilimanowa.pl/konkurs orazw Regulaminie Konkursu. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, naprawdę warto!!! :)

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Iwoną Kuzak:  tel. 798-322-115