18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

"Dziecięce Warsztaty Kulturalne"

Projekty

W dniach 21-22 kwietnia 2007 r. zrealizowaliśmy pierwszą część Dziecięcych Warsztatów Kulturalnych "Granica czy tylko miedza" finansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska-Republika Słowacka 2004-2006. Mikroprojekty.

"Dziecięce Warsztaty Kulturalne"

Warsztaty udało nam się zorganizować przy współpracy z partnerską Biblioteką im. Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie i Zespołem Szkół Samorządowych nr 3 im. ks. płk J. Jońca w Limanowej. Tematem przewodnim tej części warsztatów były zwyczaje wielkanocne w Limanowej i Dolnym Kubinie na Słowacji.

W zajęciach wzięło udział 40 dzieci w tym 20 z Dolnego Kubina i 20 z Limanowej. Przedsięwzięcie to niewątpliwie poszerzyło wiedzę na temat historii, tradycji, zwyczajów wielkanocnych obecnych w Limanowej i Dolnym Kubinie, głównie poprzez:

  • wykład etnograficzny w Muzeum Ziemi Limanowskiej
  • zajęcia warsztatowe w ramach których przygotowano polskie śniadanie wielkanocne, omówiono zwyczaje wielkanocne, wspólnie wykonywano pisanki, palmy, baranka, kartki świąteczne, redagowano życzenia (w obu językach).

Warsztaty dostarczyły również informacji na temat dnia codziennego rówieśników głównie podczas wspólnych wycieczek i spacerów, rozmów przy ognisku oraz na zajęciach integracyjnych.

W ramach tego spotkania większość uczestników, zarówno wśród dzieci jak i bibliotekarzy i nauczycieli, zapomniała o dzielącej nas granicy - czyżby to jednak była miedza??