18 33 72 140
Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4
- A +

W piątek takie występy!

Mikroprojekty

W piątek takie występy!
Plakat informacyjny o Spektaklu "Legenda o Janosiku".


Zapraszamy na przedstawienie teatralne pod tytułem ,,Legenda o Janosiku''  24 września 2021 r. o godzinie 11.30.

W wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej. Dziękujemy opiekunowi grupy Pani Danucie Ługowskiej i wszystkim zaangażowanym nauczycielom.

Zadanie realizowane w ramach mikroprojektu.
Mikroprojekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Zapraszamy