18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. ,,Wsi spokojna, wsi wesoła"

Konkursy

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. ,,Wsi spokojna, wsi wesoła"

W związku z realizacją projektu pn. „Wsi spokojna, wsi wesoła” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” organizuje konkurs plastyczny.

 

 

Konkurs będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej związanej z tytułem konkursu.

Tematem głównym prac konkursowych powinien być obraz wsi widziany okiem uczestnika konkursu / autora pracy konkursowej. Praca powinna przedstawiać np. tradycje, zwyczaje, prace polowe oraz obrzędy jakie kultywuje się w poszczególnych wsiach na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 26.07.2018r. do 21.09.2018r.

 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących obszar działania Stowarzyszenia LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” w dwóch kategoriach wiekowych: 7 – 13 lat oraz 14 – 20 lat.

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny w Regulaminie konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU