18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

Słowacko – polski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Konkursy

Biblioteka Orawska Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie we współpracy z limanowską Miejską Biblioteką Publiczną ogłasza i zachęca do udziału w słowacko – polskim konkursie plastycznym.

Słowacko – polski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Konkurs tytuł „U nas jest taki obyczaj…”. Adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prac plastycznych (każdy uczestnik może przygotować dwie prace), które tematycznie będą odnosić się do motywów z lokalnych baśni ludowych, regionalnych tradycji bądź zwyczajów. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy z terenu powiatu limanowskiego. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 1. Kategoria: uczestnicy w wieku 6-10 lat, 2. Kategoria: uczestnicy w wieku 11-15 lat. Technika wykonania prac jest dowolna (np. rysunek, grafika, collage, mozaika, techniki mieszane). Dopuszczalny format prac: A3 oraz A4. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres limanowskiej biblioteki, wraz z dołączoną kartą informacyjną dotyczącą autora (imię, nazwisko, spis tytułów prac, wiek, nazwa szkoły, adres, numer telefonu i ewentualnie adres e-mail). Termin składania prac mija 20.06.2017 r.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać dzwoniąc pod numer 18 3372140 wew. 106 lub pisząc na adres e-mail: dzieci@mbp.limanowa.pl

Konkurs jest częścią mikroprojektu Transgraniczna spójność kulturalna. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Mikroprojekt jest realizowany we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Limanowej.