18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

Słowacko – polski konkurs literacki dla dzieci i młodzieży

Konkursy

Biblioteka Orawska Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie we współpracy z limanowską Miejską Biblioteką Publiczną ogłasza i zachęca do udziału w słowacko – polskim konkursie literackim.

Słowacko – polski konkurs literacki dla dzieci i młodzieży

Nosi on tytuł „Podróż do krainy fantazji”. Adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat. Zadaniem konkursowym jest napisanie tekstu o czytaniu oraz książkach (w formie rymowanej poezji, minimum 8 wersów). Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 1. Kategoria: uczestnicy w wieku 6-10 lat, 2. Kategoria: uczestnicy w wieku 11-15 lat. Uczestnikami mogą być mieszkańcy z terenu powiatu limanowskiego. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy wiersze. Należy je dostarczyć w formie wydruku komputerowego oraz w wersji elektronicznej do limanowskiej biblioteki. Do tekstów i wersji elektronicznej należy również dołączyć kartę informacyjną dotyczącą autora (imię, nazwisko, spis tytułów wierszy, wiek, nazwa szkoły, adres, numer telefonu i ewentualnie adres e-mail, ). Termin składania tekstów mija 20.06.2017 r.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać dzwoniąc pod numer 18 3372140 wew. 106 lub pisząc na adres e-mail: dzieci@mbp.limanowa.pl

Konkurs jest częścią mikroprojektu Transgraniczna spójność kulturalna. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Mikroprojekt jest realizowany we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Limanowej.