18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

Z obiektywem przez Powiat po nagrody

Konkursy

25 października w salach bibliotecznej Galerii Sztuki odbyło się finałowe podsumowanie VI  Powiatowego Konkursu  Fotograficznego „Z obiektywem przez Powiat”. – Cieszymy się podwójnie. Po pierwsze: jak od pierwszej edycji: z dużego zainteresowania konkursem. A po drugie: że zostały w tym roku złożone na niego bardzo ciekawe i różnorodne zdjęcia. – podkreślają organizatorzy.

Z obiektywem przez Powiat po nagrody

Na tegoroczną edycję konkursu trafiło ogółem 259 prac autorstwa 64 fotografów zamieszkałych nie tylko na terenie województwa małopolskiego, ale i śląskiego. Jury konkursowe miało niemały problem z wytypowaniem nagrodzonych oraz wyróżnionych. 25 października miał miejsce finał konkursu.

Na początku wszystkich zebranych gości (uczestnicy konkursu, władze samorządowe, komisję konkursową) na ewaluacji powitała dyrektor biblioteki Joanna Michalik. Podziękowała wszystkim zaangażowanym w zrealizowanie całego przedsięwzięcia. Następnie głos zabrał starosta limanowski Jan Puchała, patron honorowy konkursu. Również on przyłączył się do podziękowań. Podkreślał to, że konkurs ma charakter otwarty i naprawdę każdy zainteresowany może w nim wziąć udział. Gratulował uczestnikom zdolności oraz kreatywności w pomysłach na uchwycenie różnorodnego piękna, charakterystycznych miejsc czy obrzędowości która jest związana z powiatem limanowskim. Formalnego podsumowania konkursu dokonał przewodniczący komisji konkursowej, doświadczony nowosądecki fotograf Piotr Droździk. On ogłaszał nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie, przy każdej osobie jednocześnie komentując bądź osobiście interpretując – w bardzo ciekawy sposób – zdjęcia autora. Specjalne, osobiste wyróżnienie Piotr Droździk przyznał panu Janowi Dutce. Podobne wyróżnienie i specjalna nagroda od dyrektora GBP w Starej Wsi trafiła do rąk Marii Trzupek. Dyplomy za udział otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Na zakończenie oficjalnej części spotkania głos zabrał jeszcze wicestarosta limanowski Jan Uryga. Również przyłączył się do gratulacji i podziękowań. Życzył uczestnikom wielu sukcesów w przyszłości i rozwijania niebagatelnego talentu oraz pasji.

Pokonkursową wystawę można aktualnie zwiedzać w Miejskiej Galerii Sztuki. Człowiek, przyroda, obrzędowość, obiekty, pejzaże, gdzieniegdzie nawet uchwycone uczucia, tradycja i kultura, osobliwości, to co zanika i odchodzi – wszystko to jest utrwalone na konkursowych fotografiach. Wędrując z obiektywem przez powiat limanowski można udowodnić, że jest on piękny. 

Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie:

  • I miejsce: Maria Trzupek
  • II Miejsce: Wiktor Baron
  • III Miejsce: Maciej Sułkowski

Wyróżnienia: Jan Dutka, Mateusz Bukowiec, Karolina Pławecka, Marta Brzeń, Krystyna Trzupek, Patrycja Kulpa.

Prace oceniała Komisja w składzie:

Piotr Droździk. Przewodniczący. Artysta fotograf. Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych, m.in. Sądeczanie końca wieku, Nowy Sącz 2000, Mój Nikifor – zdjęcia z planu filmowego, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej. Ważniejsze publikacje to m.in., albumy: Spisz, Klasztory polskie – cystersi ze Szczyrzyca, Bazylika w Nowym Sączu, Nowy Sącz – moje miasto. Sądeczanin roku 2007 w plebiscycie Gazety Krakowskiej.         

Kamil Bańkowski. Artysta fotograf. Fotografuje od ośmiu lat. Tematem jego prac jest krajobraz i architektura. Fascynuje   go odkrywanie Małopolski, Sądecczyzny i Słowacji .  Ważniejsze publikacje to m.in.  Kapliczki przydrożne południowej Małopolski, Piękno wspólnej krainy, Południowa Małopolska i Północna Słowacja. Wystawy indywidualne m.in.,  Piękno wspólnej krainy…, Kościółki Szlaku Architektury Drewnianej. Nagrody, m.in., Transgraniczny dialog kulturowy w obiektywie – MBP Limanowa.

Justyna Tokarczyk. Kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Limanowej

Marek Dudek. Alpinista, podróżnik, fotograf, autor etiud filmowych o tematyce  górskiej. Propagator zdrowego stylu życia.